Naša priča

…je ispravna i iskrena obiteljska priča

Od 2002. godine kada je osnovana, tvrtka Purex bavi se proizvodnjom, preradom i distribucijom pilećeg i purećeg mesa. Iskren, ispravan i zdrav način proizvodnje mesa naša je najveća posebnost i konkurentska prednost. Purex svoje vrijednosti temelji na dobrobiti životinja, prirodnih procesa i hranidbi životinja koja isključuje otrovne dodatke uobičajene u industrijskoj proizvodnji mesa. Rezultat takvog pristupa je zdravo, nekontaminirano meso koje predstavlja izraziti nadstandard u kvaliteti i jedinstven primjer uzgoja ne samo u Hrvatskoj, već i rijedak u Europi. Najbolja potvrda razine nadstandarda je proizvodnja bez kokcidiostatika (antiparazitika), za zdravlje ljudi vrlo opasnih tvari, čija je primjena nažalost još uvijek dozvoljena do pred sam kraj tova. Cilj poljoprivredne strategije EU je izbaciti ove otrovne dodatke u sljedećih 10 godina, a Purex je to već odavno postigao.

Priča o Purexu započela je uzgojem purana za vlastite potrebe kada je vlasnik Purexa svojoj obitelji želio omogućiti zdraviju prehranu od onog što se tada moglo kupiti u trgovinama. Priča je počela u  Omiškoj zagori, u malenom selu Smolonje i upravo je tamo u jednu malu štalu useljeno prvo jato purica. Vrlo brzo hobi je prerastao u posao, a posao se proširio i na piliće kao i tradicionalne dalmatinske specijalitete od svinja. Purex danas ima peradarnike na širem sinjskom području, a u Hrvacama je pogon u kojemu se meso obrađuje i priprema za prodaju. Svoje proizvode Purex prodaje najvećim dijelom kroz vlastiti maloprodajni lanac koji pokriva šire zagrebačko područje, te područje Splita i okolice. 

Vlasnik Purexa ponosno ističe kako se njegova prvotna misija i nit vodilja o proizvodnji zdrave hrane razvila u standard u kojem uživa veliki broj ljudi, a privilegija „meso bez otrova“ više nije namijenjena samo njegovoj djeci.

Slijedivost purex procesa
slijedivost tekst purex procesa

Naša priča

…je ispravna i iskrena obiteljska priča

Od 2002. godine kada je osnovana, tvrtka Purex bavi se proizvodnjom, preradom i distribucijom pilećeg i purećeg mesa. Iskren, ispravan i zdrav način proizvodnje mesa naša je najveća posebnost i konkurentska prednost. Purex svoje vrijednosti temelji na dobrobiti životinja, prirodnih procesa i hranidbi životinja koja isključuje otrovne dodatke uobičajene u industrijskoj proizvodnji mesa. Rezultat takvog pristupa je zdravo, nekontaminirano meso koje predstavlja izraziti nadstandard u kvaliteti i jedinstven primjer uzgoja ne samo u Hrvatskoj, već i rijedak u Europi. Najbolja potvrda razine nadstandarda je proizvodnja bez kokcidiostatika (antiparazitika), za zdravlje ljudi vrlo opasnih tvari, čija je primjena nažalost još uvijek dozvoljena do pred sam kraj tova. Cilj poljoprivredne strategije EU je izbaciti ove otrovne dodatke u sljedećih 10 godina, a Purex je to već odavno postigao.

Priča o Purexu započela je uzgojem purana za vlastite potrebe kada je vlasnik Purexa svojoj obitelji želio omogućiti zdraviju prehranu od onog što se tada moglo kupiti u trgovinama. Priča je počela u  Omiškoj zagori, u malenom selu Smolonje i upravo je tamo u jednu malu štalu useljeno prvo jato purica. Vrlo brzo hobi je prerastao u posao, a posao se proširio i na piliće kao i tradicionalne dalmatinske specijalitete od svinja. Purex danas ima peradarnike na širem sinjskom području, a u Hrvacama je pogon u kojemu se meso obrađuje i priprema za prodaju. Svoje proizvode Purex prodaje najvećim dijelom kroz vlastiti maloprodajni lanac koji pokriva šire zagrebačko područje, te područje Splita i okolice. 

Vlasnik Purexa ponosno ističe kako se njegova prvotna misija i nit vodilja o proizvodnji zdrave hrane razvila u standard u kojem uživa veliki broj ljudi, a privilegija „meso bez otrova“ više nije namijenjena samo njegovoj djeci.