EU fondovi i sufinanciranja

Purex d.o.o. je krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Purex d.o.o. u suradnji s HAMAG BICRO kroz program “ESIF financijski instrumenti” provodi projekt kupnje opreme za obradu stajskog gnojiva.