Hvala vam na rezervaciji!

 Vaša narudžba je zaprimljena.

PUREX d.o.o. / Hrvace 556 / 21233 Hrvace / Republika Hrvatska

T: +385 21 864 601
F: +385 21 552 072
E: info@purex.hr

OIB: 31813200148

karta purex